Pokolenie Z, Y, X, BB – charakterystyka w pracy.

Każdy z nas jest świadkiem ciągłych zmian na rynku pracy. Pokolenia BB, X, Y i najświeższe – Z, ścierają się ze sobą na wielu płaszczyznach. Dzisiaj piszę o tym, co każde z nich wyróżnia w pracy oraz co powinniśmy robić, aby pomimo różnic pokoleniowych współpraca międzypokoleniowa była zarówno efektywna, jak i przyjemna.

Pokolenie Z

Osoby urodzone od końca lat 90. do początku lat 10. XXI w. Jest to pokolenie, które stawia dopiero pierwsze kroki na rynku pracy. Jest to pierwsze pokolenie wychowane w dobie wszechobecnego Internetu. Cechami charakterystycznymi osób pokolenia Z są:

 • Szybka reakcja na zmiany
 • Otwartość, bezpośredniość
 • Ambitne plany na przyszłość
 • Chęć dzielenia się wiedzą
 • Możliwość dzielenia się informacjami za pomocą mediów społecznościowych

Rozpoczynając swoją karierę zawodową, mogą spotkać się z opiniami osób innych generacji, że są „roszczeniowi” i „nie mają chęci do pracy”, jednak to tylko złudzenia. Osobiście jestem przekonana, że „zetki” bardzo szybko osiągną zamierzone cele, gdzie wielu z nas będzie zadawało sobie pytanie: „jak oni to zrobili?”. Ale to właśnie ten upór w działaniu i chęć sięgania po więcej czynią ich świetnymi pracownikami, pełnymi zaangażowania i determinacji w dążeniu do celu.

Pokolenie Y

Pokolenie osób urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku. Przedstawiciele tego pokolenia są najczęściej osobami wielozadaniowymi, zaangażowanymi w powierzone obowiązki, natomiast głównie wtedy, kiedy sami uznają je za interesujące. Potrzebują mieć poczucie sensu swojego działania, nie lubią angażować się dla samej pracy. Najczęściej są to osoby elastyczne, zawodowo nie rzadko otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli ta może przynieść im dodatkowe korzyści. Inne cechy charakterystyczne:

 • Ich celem nie jest praca przez całe życie, chętnie zakładają własny biznes
 • Z uwagi na fakt, że ich celem nie jest stabilna, długoterminowa praca mogą być uważani za nielojalnych pracowników
 • Work-life-balance stanowi dla nich bardzo duże znaczenie
 • Ważna jest dla nich współpraca w oparciu o partnerstwo, zamiast relacja: podwładny-przełożony
 • Szybko rozwiązują zaistniałe problemy

Pokolenie Y tworzą osoby przede wszystkim wielozadaniowe, chętne do rozwoju kompetencji i kwalifikacji. To właśnie tego szukają u nowych pracodawców. Jeżeli na ich horyzoncie pojawi się możliwość pracy w organizacji, która wniesie ich karierę na wyższy poziom – bez wątpienia z tego skorzystają, bowiem – to właśnie ciągły rozwój i doskonalenie siebie samych jest dla nich jedną z najistotniejszych kwestii zawodowych.

Pokolenie X

Pokolenie osób urodzonych w drugiej połowie XX wieku. Na rynek pracy wchodzili w czasie wielkich zmian politycznych i gospodarczych. Warto wspomnieć, że Iksy w przeciwieństwie do pokolenia Y czy Z nie są aż tak otwarci na zmiany zawodowe. Bardzo często jest tak, że do zmian widocznych w ich CV zmusiła ich sytuacja, a nie chęć poznania nowego środowisku czy rozwoju kompetencji w innej organizacji. Są to osoby, które chętnie pracują wiele lat w jednej organizacji, nie czują potrzeby zmian. Inne cechy charakterystyczne:

 • Cenią sobie stabilizację zawodową
 • Są lojalni wobec pracodawcy
 • Bardzo skoncentrowani na pracy zawodowej
 • Uznają autorytet szefów
 • Mają wysokie wymagania wobec siebie oraz współpracowników

Pokolenie BB (Baby boomers)

Pokolenie BB to osoby urodzone w czasach powojennego wyżu. Obecnie mają około 57-76 lat. Osoby generacji BB charakteryzuje przede wszystkim chęć stabilizacji i bezpieczeństwa oraz poprawa stosunków międzyludzkich. Ich celem było znalezienie pracy, która da im stabilizację oraz założenie rodziny. Inne cechy charakterystyczne to:

 • Pełni zaangażowania i optymizmu
 • Potrafią globalnie spojrzeń na problemy
 • Rzadko zmieniają miejsce pracy lub stanowisko
 • Chętnie pracują nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • Z przyjemnością dzielą się swoim doświadczeniem z przedstawicielami innych pokoleń

Podsumowanie

Jak widzisz – każdy przedstawiciel każdej generacji może być dobrym pracownikiem, dzięki któremu Twój zespół będzie wnosił biznes na wyższy poziom. Kluczem do sukcesu jest tutaj odpowiednia komunikacja, dopasowana do oczekiwań każdego z osobna. Bez względu na to czy zadanie zlecone przez Ciebie powinna wykonać osoba z pokolenia BB, X, Y czy Z – sposób w jaki je przedstawisz zadecyduje o jego powodzeniu bądź nie.

Justyna